Tramitar comanda

Has seleccionat els següents serveis:


Servei Cost


*Tots els preus no inclouen IVA

NOTA: L'encàrrec pot comportar fer el pagament del 50% del seu import, per BIZUM, al final s'entregarà factura amb el total, en el seu defecte, quant sigui segons pressupost, l'entrega a compta s'acordarà entre les parts.